Giường tầng sắt lệch tầng ống tròn có ngan kéo gỗ

4.200.000