Giường tầng sắt lệch tầng hộp vuông có ngăn kéo

3.900.000